Dana Jašková

Role:

Daisy:                 Zlatý kolovrat

Strom/Duch:       Bludička