Jak to vidí ryby z vody - A

Divadelní hra se odehrává u rybníka v krásný letní den. Na břehu se postupně schází 3 rybáři. Jeden z nich přišel o brýle a přivádí s sebou manželku, aby mu nahradila jeho chybějící zrak. Společně konverzují... Co nakonec chytí?

Hra trvá cca 30 - 40 minut

 

Režie: Martina Výhodová

 

rybář zvaný Vydra - Roman W. Makovička 

rybář zvaný Strejda - Pavel Müller 

rybář zvaný Vojtěch - Jan Juhaňák 

manželka Romana - Eliška Bojanovská

rybář Franta - fiktivní postava

 

jevištní technikaKamil Hruška a Karel Flachs

 

Technické údaje: